Polnisch/Polski

IJeżeli podczas sporządzania aktu notarialnego jedna ze stron nie włada językiem niemieckim, należy odwołać się do sądownie zaprzysiężonego tłumacza ustnego.
Tłumaczenie przez towarzyszącą zaufaną osobę lub porozumiewanie się z notariuszem w języku innym niż niemiecki jest niedozwolone.
Koszty sądowo zaprzysiężonego tłumacza ustnego należy uregulować na jego rzecz natychmiast i bezpośrednio, w trakcie sporządzania aktu. Nie stanowią one elementu składowego naszego honorarium.